Cíl kurzu:
     cílem kurzu je připravit posluchače ke zkoušce "Strážník obecní (městské) POLICIE". V kurzu je mimo jiné obsažen výklad ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, občanského zákoníku (včetně připravované novelizace platné od 1. 1. 2014), zákona o přestupcích, trestního zákoníku, trestního řádu, správního práva, zákona o Policii ČR, zákona obecní policii, zákona o živnostenském podnikaní, zákona o ochraně utajovaných skutečností, zákona o silničním provozu včetně připravovaných novelizací, zákona o zbraních a střelivu a to v rozsahu nutném ke složení zkoušek ""Strážník obecní (městské) POLICIE".
Kurz je určen zejména zaměstnancům obecních policií, kteří se potřebují připravit na zkoušku strážníka obecní POLICIE v rozsahu potřebném k úspěšnému absolvování této zkoušky. Kurz je základní přípravou, nenahrazuje další nutné studium!
 
Forma kurzu:
kurz je přednášen za pomocí výpočetní a projekční techniky, (PowerPoint prezentace, video ukázky) a speakeru. Tento kurz je k dispozici také prostřednictvím e-lerningu.
 
Rozsah kurzu:
 kurz je rozložen do 8 vyučovacích dnů, jeden vyučovací den se skládá z osmi vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá 50 minut (10 min. je tvořeno přestávkou).
 


1. den výuky
1. hodina – Ústava ČR a listina základních práv a svobod
2. hodina – Ústava ČR a listina základních práv a svobod
3. hodina – Ústava ČR a listina základních práv a svobod
4. hodina – Ústava ČR a listina základních práv a svobod
5. hodina – Ústava ČR a listina základních práv a svobod
6. hodina – Zákon o přestupcích
7. hodina – Zákon o přestupcích
8. hodina – Zákon o přestupcích
 

2. den výuky
1. hodina – Zákon o přestupcích
2. hodina – Zákon o přestupcích
3. hodina – Trestní zákoník
4. hodina – Trestní zákoník
5. hodina – Trestní zákoník
6. hodina – Trestní zákoník
7. hodina – Trestní zákoník
8. hodina – Trestní zákoník
 

3. den výuky
1. hodina – Trestní řád
2. hodina – Trestní řád
3. hodina – Trestní řád
4. hodina – Trestní řád
5. hodina – Správní řád
6. hodina – Správní řád
7. hodina – Zákon o živnostenském podnikání
8. hodina – Zákon o živnostenském podnikání


4. den výuky
1. hodina – Zákon o obecní policii
2. hodina – Zákon o obecní policii
3. hodina – Zákon o obecní policii
4. hodina – Zákon o obecní policii
5. hodina – Zákon o obecní policii
6. hodina – Zákon o obecní policii
7. hodina – Zákon o obecní policii
8. hodina – Zákon o obecní policii


5. den výuky
1. hodina – Zákon o Policii ČR
2. hodina – Zákon o Policii ČR
3. hodina – Zákon o Policii ČR
4. hodina – Zákon o Policii ČR
5. hodina – Zákon o Policii ČR
6. hodina – Zákon o Policii ČR
7. hodina – Zákon o Policii ČR
8. hodina – Zákon o Policii ČR


6. den výuky
1. hodina – Zákon o silničním provozu
2. hodina – Zákon o silničním provozu
3. hodina – Zákon o silničním provozu
4. hodina – Zákon o silničním provozu
5. hodina – Zákon o silničním provozu
6. hodina – Zákon o silničním provozu
7. hodina – Zákon o silničním provozu
8. hodina – Zákon o silničním provozu

7. den výuky
1. hodina – Zákon o zbraních a střelivu
2. hodina – Zákon o zbraních a střelivu
3. hodina – Zákon o zbraních a střelivu
4. hodina – Zákon o zbraních a střelivu
5. hodina – Zákon o zbraních a střelivu
6. hodina – Ústní a testové otázky ke zkoušce
7. hodina – Ústní a testové otázky ke zkoušce
8. hodina – Ústní a testové otázky ke zkoušce


8. den výuky
1. hodina – Ústní a testové otázky ke zkoušce
2. hodina – Ústní a testové otázky ke zkoušce
3. hodina – Ústní a testové otázky ke zkoušce
4. hodina – Ústní a testové otázky ke zkoušce
5. hodina – Ústní a testové otázky ke zkoušce
6. hodina – Ústní a testové otázky ke zkoušce
7. hodina – Ústní a testové otázky ke zkoušce
8. hodina – Ústní a testové otázky ke zkoušce


Studijní pomůcky: 
studijní skripta jsou standardně zahrnuta v ceně kurzu a jsou složeny z tištěných skript v rozsahu min 200 stran vázaného textu a CD – které obsahuje další podklady ke studiu.

 

 

 

Kontakt

Bc.Vladimír Palička

Tyršova 609
289 24 Milovice
IČO: 88329658
DIČ: CZ780 4225 550


tel: +420 773 047 420

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KONTAKT

 

copyright © 2013 | ProExperty.cz