Cíl kurzu:

Cílem kurzu je připravit posluchače ke zkoušce "Detektiv koncipient" (kód: 68-009-M) - dle národní soustavy kvalifikací. V kurzu je mimo jiné obsažen výklad ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, občanského zákoníku, zákona o přestupcích, trestního zákoníku, trestního řádu, správního práva, zákona o Policii ČR, zákona obecní policii, zákona o živnostenském podnikaní, zákona o ochraně utajovaných skutečností, zákona o ochraně osobních údajů, zákona o zbraních a střelivu a to v rozsahu nutném ke složení zkoušek "Detektiv koncipient".
Kurz je určen zejména zaměstnancům civilních bezpečnostních služeb, kteří se potřebují připravit na zkoušku strážný v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dílčí kvalifikace Detektiv koncipient (kód 68-009-M). Kurz je základní přípravou ke zkoušce a není tedy samotnou zkouškou!
 
Forma kurzu:
Kurz je přednášen za pomocí výpočetní a projekční techniky, (PowerPoint prezentace, video ukázky) a speakeru. Tento kurz je k dispozici také prostřednictvím e-lerningu.
 
Rozsah kurzu:
Kurz je rozložen do dvou vyučovacích dnů, jeden vyučovací den se skládá z osmi vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá 50 minut (10 min. je tvořeno přestávkou). E-lerningový kurz je tvořen 14 interaktivními videi, s možností konzultace probrané látky s lektorem prostřednictvím videokonferencí. K tomuto e-kurzu jsou vypracovány i elektronické testy. K e-lerningu je nutné mít připojení k internetu.
 

1. den výuky
1. hodina – Ústava ČR a listina základních práv a svobod
2. hodina – Občanské právo
3. hodina – Zákon o policii ČR a obecní policii
4. hodina – Zákon o přestupcích a správní právo
5. hodina – Trestní právo a trestní řád
6. hodina – Trestní právo a trestní řád
7. hodina – Typové situace 1-8
8. hodina – Typové situace 8-17
 
2. den výuky
1. hodina – Problematika osobní ochrany
2. hodina – Ochrana a ostraha majetku a osob  
3. hodina – Civilní detektivní služba
4. hodina – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
5. hodina – Ochrana osobních údajů a informací a zákon o živnostenském podnikání  
6. hodina – Zásady součinnosti s jednotkami IZS a technické bezpečnostní systémy
7. hodina – Typové situace 17-25
8. hodina – Typové situace 25-34
 
Studijní pomůcky:  
studijní skripta jsou standardně zahrnuta v ceně kurzu a jsou složeny z tištěných skript v rozsahu min 30 stran vázaného textu a CD – které obsahuje další podklady ke studiu.
 

 

 

Kontakt

Bc.Vladimír Palička

Tyršova 609
289 24 Milovice
IČO: 88329658
DIČ: CZ780 4225 550


tel: +420 773 047 420

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KONTAKT

 

copyright © 2013 | ProExperty.cz