Cíl kurzu:
cílem kurzu je seznámit posluchače s právními aspekty aktivní právní sebeobrany, se širším zaměřením na prvky nutné obrany, krajní nouze a omezení osobní svobody. Součástí tohoto modulu je výklad některých § Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, občanského práva, přestupkového a trestního práva.
Kurz je určen všem osobám, které nemají žádné nebo malé právní povědomí a potřebují toto povědomí vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci získat. Kurz je také vhodný pro osoby, které vykonávají práci v oblasti fyzické ostrahy osob a zaměstnancům územních samosprávných celků.

Forma kurzu:
kurz je přednášen za pomocí výpočetní a projekční techniky, (PowerPoint prezentace, video ukázky) a speakeru.
 
Rozsah kurzu:
 kurz je rozložen do jednoho vyučovacího dne, jeden vyučovací den se skládá z osmi vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá 50 minut (10 min. je tvořeno přestávkou).
 
1. den výuky
1. hodina – základní pojmy z ústavního práva
2. hodina – základní pojmy z listiny základních práv a svobod
3. hodina – základy občanského práva
4. hodina – přestupkové právo
5. hodina – trestní právo a trestní řád
6. hodina – Skutková podstata trestných činů
7. hodina – Okolnosti vylučující protiprávnost trestných činů
8. hodina – První pomoc a zásady chování v krizových situacích

Studijní pomůcky: 
studijní skripta jsou standardně zahrnuta v ceně kurzu a jsou složeny z tištěných skript v rozsahu min 30 stran vázaného textu a CD – které obsahuje další podklady ke studiu.

Kontakt

Bc.Vladimír Palička

Tyršova 609
289 24 Milovice
IČO: 88329658
DIČ: CZ780 4225 550


tel: +420 773 047 420

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KONTAKT

 

copyright © 2013 | ProExperty.cz