Cíl kurzu:
       cílem kurzu je seznámit posluchače se základními náležitostmi relativního majetkového práva v  novém občanským zákoníku, který bude právně účinný od 1.1.2014. Tento kurz je určen k základnímu seznámení s relativním  majetkovým  právem v novém občanském zákoníku. K širšímu poznání nového občanského zákoníku doporučujeme další naše kurzy.

Kurz je určen: 
     tento kurz doporučujeme všem osobám, které potřebuji občanský zákoník ke své práci, zejména pak zaměstnancům územních samosprávných celků. Vzhledem k širokému pojetí tohoto kurzu doporučujeme tento kurz ale i široké laické veřejnosti.

Forma kurzu:
     kurz je přednášen za pomocí výpočetní a projekční techniky, ( PowerPoint prezentace, video ukázky) a speakeru. Kurz je postaven tak, aby poskytnul maximum srozumitelných informací jak odborné tak i laické veřejnosti.
 
Rozsah kurzu:
     kurz je rozložen do jednoho vyučovacího dne, jeden vyučovací den se skládá ze sedmi vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá 50 minut (10 min. je tvořeno přestávkou). Účastníkům je umožněna po čtyřech vyučovacích hodinách hodinová přestávka na oběd.


1.hodina – Představení společnosti a lektora, všeobecná ustanovení k relativním majetkovým
                    právům
                    (Všeobecná ustanovení, relativní majetkové právo-srovnání se stávající praxí)

2.hodina – Smlouva a její náležitosti
                    (obecné podmínky, vznik a zánik smluv)

3.hodina - Závazky a jejich obsah
                    (Závazky a jejich obsah srovnání se stávající praxí)

4.hodina – Změny závazků
                  (problematika změny závazků )

Pauza na oběd

5.hodina – Zánik závazků
                    (zánik závazků v novém občanském zákoně-srovnání se současnou praxí)

6.hodina - Závazky z právního jednání -Darování
                  (pravidla darovaní v novém občanském zákoně-srovnání se současnou praxí)

7.hodina – Závazky z právního jednání –Koupě a Směna
                   (problematika koupě a směny v novém občanském zákoně)


 

 

 

Kontakt

Bc.Vladimír Palička

Tyršova 609
289 24 Milovice
IČO: 88329658
DIČ: CZ780 4225 550


tel: +420 773 047 420

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KONTAKT

 

copyright © 2013 | ProExperty.cz