Cíl kurzu:

       cílem kurzu je seznámit posluchače se základními náležitostmi absolutního majetkového práva v  novém občanským zákoníku, který bude právně účinný od 1.1.2014. Tento kurz je určen k základnímu seznámení s absolutním majetkovým  právem v novém občanském zákoníku. K širšímu poznání nového občanského zákoníku doporučujeme další naše kurzy.

Kurz je určen: 
     tento kurz doporučujeme všem osobám, které potřebuji občanský zákoník ke své práci, zejména pak zaměstnancům územních samosprávných celků. Vzhledem k širokému pojetí tohoto kurzu doporučujeme tento kurz ale i široké laické veřejnosti.

Forma kurzu:
     kurz je přednášen za pomocí výpočetní a projekční techniky, ( PowerPoint prezentace, video ukázky) a speakeru. Kurz je postaven tak, aby poskytnul maximum srozumitelných informací jak odborné tak i laické veřejnosti.
 
Rozsah kurzu:
     kurz je rozložen do jednoho vyučovacího dne, jeden vyučovací den se skládá ze sedmi vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá 50 minut (10 min. je tvořeno přestávkou). Účastníkům je umožněna po čtyřech vyučovacích hodinách hodinová přestávka na oběd.


1.hodina – Představení společnosti a lektora, všeobecná ustanovení vlastnického práva
                    (Všeobecná ustanovení, věcná práva-srovnání se stávající praxí)

2.hodina – Držba
                    (Nabytí držby, poctivá držba, držba vlastnického práva, ochrana a úschova držby)

3.hodina - Vlastnictví – povaha vlastnického práva a jeho rozsah
                    (povaha vlastnického práva a jeho rozsah)

4.hodina – Vlastnictví – nabytí vlastnického práva
                  (způsob nabytí vlastnického práva – srovnání se stávající praxí)

Pauza na oběd

5.hodina – Spoluvlastnictví- Spoluvlastnický podíl
                    (spoluvlastnictví a spoluvlastnický podíl v novém občanském zákoníku- srovnání se
                    stávající praxí)

6.hodina - Správa společné věci , oddělení a zrušení spoluvlastnictví
                  (Správa společné věci , oddělení a zrušení spoluvlastnictví - srovnání se
                    stávající praxí)

7.hodina – Bytové spoluvlastnictví
                   (problematika bytového  spoluvlastnictví v novém občanském zákoně)


 

 

 

Kontakt

Bc.Vladimír Palička

Tyršova 609
289 24 Milovice
IČO: 88329658
DIČ: CZ780 4225 550


tel: +420 773 047 420

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KONTAKT

 

copyright © 2013 | ProExperty.cz