KURZ K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

KURZ 10- Závazky za vady vzniklé kupní smlouvou - ODPOVĚDNOST ZA VADY -


Cíl kurzu:
      Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními náležitostmi závazků z vad které vzniknou kupní smlouvou v  novém občanským zákoníku, který bude právně účinný od 1. 1. 2014. Tento kurz je určen k základnímu seznámení s problematikou závazků z vad po uzavření kupní smlouvy v novém občanském zákoníku. Kurz se věnuje také problematice provozu Ezopu. K širšímu poznání nového občanského zákoníku doporučujeme další naše kurzy.

Kurz je určen: 
     Tento kurz doporučujeme všem osobám, které potřebuji občanský zákoník ke své práci, zejména pak zaměstnancům územních samosprávných celků a podnikajícím osobám. Vzhledem k širokému pojetí tohoto kurzu doporučujeme tento kurz ale i široké laické veřejnosti.

Forma kurzu:
     kurz je přednášen za pomocí výpočetní a projekční techniky, ( PowerPoint prezentace, video ukázky) a speakeru. Kurz je postaven tak, aby poskytnul maximum srozumitelných informací jak odborné tak i laické veřejnosti.
 
Rozsah kurzu:
     kurz je rozložen do jednoho vyučovacího dne, jeden vyučovací den se skládá ze osmi vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá 50 minut (10 min. je tvořeno přestávkou). Účastníkům je umožněna po čtyřech vyučovacích hodinách hodinová přestávka na oběd.
1.hodina – Představení společnosti a lektora, všeobecná ustanovení občanského práva
                    (Základní principy občanského práva, úvod do problematiky nového občanského
                    zákoníku.)

2.hodina –Koupě
(Kupní smlouva, způsoby uzavření kupní smlouvy, ochrana prodávajícího práva, ochrana práva kupujícího)

3.hodina- Práva z vadného plnění
                    (stanovení vady, odpovědnost za vady, práva a povinnosti prodávajícího, odstranění vady)

4.hodina – Záruka za jakost
                  (problematika záruky za jakost v novém občanském zákoníku)

Pauza na oběd

5.hodina –Nebezpečí škody na věci
                    (problematika prodeje a vzniklého nebezpečí vzniklé z vadné věci)

6.hodina- Koupě na zkoušku, výhrada lepšího kupce
                  (koupě na zkoušku a výhrada lepšího kupce v novém občanském zákoně)

7.hodina – problematika provozu e-shopu v novém občanském zákoně
                   (problematika provozu obchodu „na dálku“ v novém občanském zákoně)

8.hodina – problematika provozu e-shopu v novém občanském zákoně
(náležitosti provozu e-shopu a jiných komunikačních prostředků  „na dálku“ v novém občanském zákoně)

 

 

 

Kontakt

Bc.Vladimír Palička

Tyršova 609
289 24 Milovice
IČO: 88329658
DIČ: CZ780 4225 550


tel: +420 773 047 420

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KONTAKT

 

copyright © 2013 | ProExperty.cz