Cíl kurzu:

       cílem kurzu je seznámit posluchače se základními náležitostmi v  novém občanským zákoníku, který bude právně účinný od 1.1.2014. Tento kurz je určen k prvotnímu seznámení s novým občanským zákoníkem. K širšímu poznání nového občanského zákoníku doporučujeme další naše kurzy.

Kurz je určen: 
     tento kurz doporučujeme všem osobám, které potřebuji občanský zákoník ke své práci, zejména pak zaměstnancům územních samosprávných celků. Vzhledem k širokému pojetí tohoto kurzu doporučujeme tento kurz ale i široké laické veřejnosti.

Forma kurzu:
     kurz je přednášen za pomocí výpočetní a projekční techniky, ( PowerPoint prezentace, video ukázky) a speakeru. Kurz je postaven tak, aby poskytnul maximum srozumitelných informací jak odborné tak i laické veřejnosti.
 
Rozsah kurzu:
     kurz je rozložen do dvou vyučovacích dnů, jeden vyučovací den se skládá ze sedmi vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá 50 minut (10 min. je tvořeno přestávkou). Účastníkům je umožněna po čtyřech vyučovacích hodinách hodinová přestávka na oběd.

 

1. vyučovací  den

1.hodina – Představení společnosti a lektora, historické souvislosti nového občanského zákona
                    (Vývoj občanského práva na našem území ve vztahu k novému občanskému zákoníku)

2.hodina - Historické souvislosti nového občanského zákona, občanské právo ve světě
                    (Věcný záměr tvorby nového občanského zákoníku, srovnání s Všeobecným zákoníkem
                    občanským (ABGB z roku 1811) a Code civil des Français (Code civil z roku 1804))

3.hodina - Srovnání současného občanského práva  a nového občanského zákona I.
                   (obsahové srovnání současného občanského zákona a nového občanského zákoníku)

4.hodina - Srovnání současného občanského práva a nového občanského zákona II.
                   (Právní předpisy, které budou zapuštěny do nového občanského zákoníku a jejichž právní
                   účinnost zaniká účinností nového občanského zákoníku)

Pauza na oběd

5.hodina – Obecná část občanského zákona – soukromé právo a ochrana soukromých práv
                    (vysvětlení pojmů soukromého práva a srovnání se současnou praxí)

6.hodina - Postavení fyzické osoby v novém občanském zákoníku
                  (postavení fyzické osoby v občanském právu a srovnání se současnou praxí)

7.hodina - Postavení právnické osoby v novém občanském zákoníku
                   (postavení fyzické osoby v občanském právu a srovnání se současnou praxí)


2. vyučovací den

1.hodina – Problematika zastoupení v občanském právu
                     (smluvní zastoupení, prokura a opatrovnictví člověka a srovnání se současnou praxí)

2.hodina – Právní skutečnosti a jejich řešení
                    (forma právních jednání, jednání vůči nepřítomné osobě, neplatnost a neúčinnost právních
                   jednání)

3.hodina - Rodinné právo v novém občanském zákoníku I.
                  (manželství –vznik a neplatnost manželství, manželské majetkové právo, ukončení
                  manželství)

4.hodina - Rodinné právo v novém občanském zákoníku II.
                    (rodiče a dítě, poměry mezi rodiči a dětmi, osvojení dítěte)

Pauza na oběd

5.hodina – Vlastnictví a jeho nabývání
                    (povahy vlastnického práva, rozsah vlastnictví, spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví)

6.hodina - Dědické právo –klíčové pojmy nového dědického práva
                  (rozdíly mezi pojetím dědictví současného a nového občanského práva)

7.hodina - Dědické právo – zásady nového dědického práva.
                    (formy nabývaní dědictví, forma závěti a zákonná postoupnost)

 

 

 

Kontakt

Bc.Vladimír Palička

Tyršova 609
289 24 Milovice
IČO: 88329658
DIČ: CZ780 4225 550


tel: +420 773 047 420

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KONTAKT

 

copyright © 2013 | ProExperty.cz